Przekop Mierzei Wiślanej
14. lipca 2020

Oficjalny raport z budowy Przekopu Mierzei Wiślanej - CZERWIEC 2020

Trwają prace przy inwestycji "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". Aktualnie w rejonie Zatoki Gdańskiej zakończono prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego wraz z zakotwieniem mikropali i zalądowieniem tego obszaru. Na nasadach falochronu zachodniego i wschodniego także zakończyło się pogrążanie ścianek szczelnych. Trwają prace pogłębiarskie w rejonie nabrzeża południowego. Coraz bardziej widoczne są też efekty prac przy budowie mostu, śluzy i kanału żeglugowego. Na mostach północnym i południowym zakończono pogrążanie pali prefabrykowanych, a na moście południowym, na którym prace są bardziej zaawansowane, trwają roboty żelbetowe.

Aktualny raport z budowy Przekopu Mierzei Wiślanej CZERWIEC 2020 - OFICJALNE ZDJĘCIA INWESTORA

– Planujemy uzyskać gotowość tego obiektu do przejazdu i poprowadzenia nim ruchu, w pierwszej połowie przyszłego roku – mówi Jacek Szymański dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. Ten obiekt jest niezbędny z tego względu, że musimy przełożyć na niego ruch, aby umożliwić wykonywanie ścianek szczelnych i kanału żeglugowego.

Zaczęły się roboty w obrębie śluzy i bram śluzy. Kontynuowane są roboty ziemne, umocnienia skarp oraz budowa nasypów pod drogi.

– Prace toczą się zgodnie z przyjętym harmonogramem. Prowadzone są między innym roboty związane z mostami, mamy już częściowo pozalewane podpory, gotowe są wzmocnienia pod obydwa przyczółki. Trwają również prace związane ze śluzą, która będzie miała głębokość 6,5 m. Ta rezerwa, w stosunku do planowanej obecnie głębokości toru wodnego (5m) jest pozostawiona na przyszłość, tak aby łatwiej można było dostosować parametry drogi wodnej do wymogów związanych z rozwojem żeglugi w tym rejonie – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni ds. Technicznych, Pełnomocnik Dyrektora ds. Realizacji Projektu. Dodała także, iż – z uwagi na duże zainteresowanie, jakie wzbudza budowa, a także w trosce o płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego, w uzgodnieniu i dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Elbląg, niedługo zostanie oddane do użytku tymczasowe miejsce postojowe, zlokalizowane po wschodniej stronie budowy od strony Zalewu Wiślanego. 

Na terenie budowy uruchomiony został również węzeł betoniarski, który umożliwi przygotowywanie mieszanki betonowej na miejscu, bez konieczności jej transportu. Na terenie Zalewu Wiślanego zostało przygotowane nabrzeże tymczasowe, które jest wykorzystane na potrzeby dostarczania materiałów oraz sprzętu do budowy obwiedni sztucznej wyspy. Aktualnie trwają dostawy materiałów i mobilizacja sprzętu, aby zintensyfikować prace przy budowie wyspy. 

W najbliższych tygodniach na budowie pojawi się kolejny sprzęt do prowadzenia prac. Będą to m.in. pontony i urządzenia, które rozpoczną pogrążanie ścianek szczelnych z wody. Oprócz prac przy budowie falochronów,  toczyć się będą roboty pogłębiarskie w basenie portowym w obrębie nabrzeża południowego. 

– Będziemy kontynuować też roboty w obszarze śluzy i bram śluzy – mówi Dominik Wróblewski kierownik budowy konsorcjum NDI/Besix. W lipcu planujemy zakończyć roboty żelbetowe na moście południowym, a rozpocząć na moście północnym. Kontynuowane będą roboty ziemne związane z pogrążaniem ścianki kanału i budową układu drogowego.

Pozostałe prace na najbliższe tygodnie to budowa budynków administracyjnych, czyli Bosmanatu, prace branżowe tj. elektryczne, techniczne i sanitarne. Rozpoczną się także prace przy obwiedni sztucznej wyspy.

W toku są przetargi na drugą część budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, a mianowicie umocnienie brzegów rzeki Elbląg, a także na pogłębiarkę, która będzie dedykowana utrzymaniu nowej drogi wodnej, a prawdopodobnie również wykona część prac przy trzecim etapie budowy, tj. pogłębianiu toru na Zalewie Wiślanym.

Całkowita długość nowej drogi wodnej wyniesie 22,880 km (w tym przejście przez Zalew Wiślany – 10,176 km; Rzekę Elbląg – 10,381 km; pozostałe 2,323 km to odcinek stanowiska postojowego, śluzy i portu zewnętrznego), a jej głębokość to 5 m. Docelowo ma ona umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o długości do 100 metrów oraz do 20 metrów szerokości. Budowa kanału na Mierzei Wiślanej ma zakończyć się w 2022 r. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni, a wykonawcą pierwszej, aktualnie realizowanej części inwestycji konsorcjum firm NDI/Besix. ​

 

Aktualny raport z budowy Przekopu Mierzei Wiślanej MAJ 2020 - OFICJALNE ZDJĘCIA INWESTORA

 

Materiały prasowe NDI/Besix

Komentarze:

Po co przekop jest przecież w Rosji, po co lotnisko jest w Berlinie, po co socjal dla dzieci dają przecież w Irlandi, Szwecji Niemczech itp, HEHEHE żartuje oczywiście. Nareszcie jakaś konkretna i przejrzysta inwestycja w POLSCE

Husarz / 17.07.2020, 11:36
Słychać wycie przeciwników? Znakomicie. Znaczy to, że suwerenny dostęp do Zalewu i portu w Elblągu jest bardzo potrzebny. Podskoczyły ceny działek we Fromborku i Tolkmicku, za 10 lat ten skrawek Polski zmieni się nie do poznania.

Mazur / 18.07.2020, 14:43
Tak trzymac!!

Przekopowy / 28.07.2020, 17:58
Wreszcie interes Polski jest praktycznie realizowany.

Leszek / 30.07.2020, 08:11
KTO WYBRAL TAKA PANIA JAK TUM DO PARLAMENTU.PRZECIEZ JEJ NIE CHODZI O POLSKE,A O UNIE.TERAZ PROBUJE ZABLOKOWAC PRZEKOP

MEGI / 09.09.2020, 21:43
Za datę pierwszego pomysłu przekopania Mierzei Wiślanej podaje się rok 1577, kiedy to król Stefan Batory w związku z buntem Gdańska wobec Rzeczypospolitej wyszedł z pomysłem przebicia Mierzei Wiślanej pod Skowronkami. W tym celu wysłał kasztelana wiślickiego Mikołaja Firleja wraz z sekretarzem królewskim Piotrem Kłoczewskim. Po obejrzeniu terenu wyznaczyli właśnie wieś Skowronki jako miejsce nadające się na przekop i budowę portu. Po zawarciu porozumienia z Gdańskiem pomysł zarzucono.

Boryna / 12.09.2020, 21:51

Dodaj komentarz: